Akcja Katolicka jest międzynarodowym stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy
w zorganizowanej formie najściślej współpracują
z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła.


 Zadania podejmowane w parafii

- dzieła charytatywne

- oprawa liturgii Mszy św. podczas wybranych uroczystości

- akcje społeczne propagujące Nauke Społeczną Kościoła (Niedziela Akcji Katolickiej)