Parafialne kalendarium działań

Akcji Katolickiej przy parafii św. Andrzeja Boboli 

w Sosnowcu

w roku duszpasterskim 2020/21

Październik 

Spotkanie powakacyjne – ustalenie zadań na zbliżający się rok duszpasterski

Listopad 

Niedziela Akcji Katolickiej -  Chrystusa  Króla

Spotkanie rocznicowe w Parafii  Miłosierdzia  Bożego w S-c


Styczeń 

Udział w spotkaniu opłatka parafialnego

(Niedziela Chrztu Pańskiego)

Luty

Przerwa zimowa 

Marzec 

Przygotowanie i przeprowadzenie rozważania Drogi Krzyżowej 


Kwiecień

W Wielką sobotę przygotowanie święconek dla osób chorych. 

Maj 

Uroczysta oprawa liturgii w czasie Odpustu parafialnego 16 maja.

Czerwiec

Udział w ogólnopolskiej pielgrzymce AK na Jasną Górę 

 

Lipiec – Sierpień – Wrzesień – przerwa wakacyjna

 

Październik 

Spotkanie powakacyjne – ustalenie zadań na zbliżający się rok duszpasterski


Stałe zadania wyznaczone na kążdy miesiąc


Dzieło charytatywne „Pomagamy dźwigać krzyż bezrobocia”, 

                 W pierwszą niedzielę miesiąca zbiórka żywności dla osób potrzebujących oraz  zbiórka pieniężna na finansowanie obiadów dzieciom w Szkole Podst. Nr 27