Istotne wydarzenia z działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

20-Lecie Akcji Katolickiej

W przededniu swego patronalnego święta, uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata 22.XI.2015, 
Akcja Katolicka diecezji sosnowieckiej świętowała jubileusz 20-lecia istnienia. Mszy św. odprawianej 
w kościele Miłosierdzia Bożego w Sosnowcu przewodniczył Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak.

"Wiem, że o waszych dziełach niewiele mówi się w środkach masowego przekazu. 
Należy się wam uznanie i podziw za wspaniałe rzeczy, jakich dokonaliście w życiu swoim i drugiego człowieka"
- mówił w homilii Biskup wyrażając wdzięczność i podkreślając, że odwiedzając parafie widzi skalę dokonań Akcji Katolickiej.

"Głosicie solidne fundamenty, na których można zbudować sprawiedliwe społeczeństwo, 
w którym każdy będzie mógł godziwie żyć" 
- oceniał hierarcha dodając, że kluczem do sukcesu działalności jest jedność.
Akcja Katolicka została powołana przez papieża Piusa XI. Istotą jej działalności miał być udział świeckich w apostolstwie 
hierarchicznym Kościoła. Początkowo Stowarzyszenie działało we Włoszech, Francji, Belgii i Niemczech. 

W Polsce Akcja Katolicka rozpoczęła działanie w 1930 roku. W chwili wybuchu wojny liczyła już 750 tys. członków. 
Po wojnie – podobnie jak wszystkie stowarzyszenia świeckie – została rozwiązana przez władze komunistyczne.


12 października 2014 odbyła się pielgrzymka
przedstawicieli Akcji katolickiej diecezji sosnowieckiej 
do sanktuarium Ecce Homo w Krakowie


25 listopada 2012 w naszej parafii odbyła się
Niedziela Akcji Katolickiej


W ramach Roku Wiary można było nabyć
kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego